HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

Hải Sản Tươi Sống

Cá Hồi Sashimi Đặc Biệt

250,000.00

Hải Sản Tươi Sống

Cá Chim – L0402

Hải Sản Tươi Sống

Cá Chẻm – L0403

Hải Sản Tươi Sống

Cá Hồng – L0404

Hải Sản Tươi Sống

Ốc Hương – L0306

Hải Sản Tươi Sống

Vẹm Xanh – L0307

Hải Sản Tươi Sống

Cá Mú – L0401

Hải Sản Tươi Sống

Tôm Thẻ – L0105

Out of stock

Hải Sản Tươi Sống

Cua L0201

340,000.00610,000.00

Hải Sản Tươi Sống

Cua 2 da – L0202

Hải Sản Tươi Sống

Ghẹ – L0203

Hải Sản Tươi Sống

Hàu -L0301

Hải Sản Tươi Sống

Nghêu -L0303

Hải Sản Tươi Sống

Sò Huyết -L0304

Hải Sản Tươi Sống

Ốc Móng Tay – L0305

Hải Sản Tươi Sống

Tôm Sú – L0102

Hải Sản Tươi Sống

Tôm Tít – L0103

Hải Sản Tươi Sống

Tôm Càng Xanh – L0104

Sale!

Hải Sản Tươi Sống

Cua Cà Mau

350,000.00 315,000.00
Sale!

Hải Sản Tươi Sống

Tôm Hùm Giá Rẻ

490,000.00 450,000.00

THỰC PHẨM SINGAPORE

Hải Sản Đông Lạnh

Thanh Cua Cắt Nhỏ – F0514

280,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Nấm Viên – F0513

218,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Cá Chiên 85G – F0502

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Tàu Hủ Cá 25G – F0503

180,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Giò 75G – F0506

204,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Tôm Hùm Viên – F0512

260,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Mực Viên – F0511

218,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Cua Viên – F0510

218,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Còi Sò Điệp – F0509

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Viên Chiên 24G – F0508

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Viên 25G – F0504

204,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Thanh Cua – F0501

280,000.00

DANH MỤC SẢN PHẨM

TIN TỨC CẬP NHẬT