Chuyên chung cấp, phân phối các loại hải sản tươi sống, cấp đông xuất khẩu.