Showing 1–12 of 20 results

Hải Sản Tươi Sống

Cá Chẻm – L0403

Hải Sản Tươi Sống

Cá Chim – L0402

Hải Sản Tươi Sống

Cá Hồi Sashimi Đặc Biệt

250,000.00

Hải Sản Tươi Sống

Cá Hồng – L0404

Hải Sản Tươi Sống

Cá Mú – L0401

Hải Sản Tươi Sống

Cua 2 da – L0202

Sale!

Hải Sản Tươi Sống

Cua Cà Mau

350,000.00 315,000.00
Out of stock

Hải Sản Tươi Sống

Cua L0201

340,000.00610,000.00

Hải Sản Tươi Sống

Ghẹ – L0203

Hải Sản Tươi Sống

Hàu -L0301

Hải Sản Tươi Sống

Nghêu -L0303

Hải Sản Tươi Sống

Ốc Hương – L0306