Showing 1–12 of 13 results

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Viên 24G – F0507

200,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Cá Viên Chiên 24G – F0508

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Cá Chiên 85G – F0502

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Giò 75G – F0506

204,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Chả Viên 25G – F0504

204,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Còi Sò Điệp – F0509

210,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Cua Viên – F0510

218,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Mực Viên – F0511

218,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Nấm Viên – F0513

218,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Tàu Hủ Cá 25G – F0503

180,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Thanh Cua – F0501

280,000.00

Hải Sản Đông Lạnh

Thanh Cua Cắt Nhỏ – F0514

280,000.00